Winkelwagen

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft omtrent uw bestelling via onze webwinkel, dan kunt u dit kenbaar maken via mail of telefoon.

Mail: info@alertshop.nl
Telefoon: 0493-312386 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Binnen 2 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht in 2 werkdagen op te lossen. Wij zullen in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie geven op uw klacht.

Bent u als zakelijke klant niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan Thuiswinkel.org (https://www.thuiswinkel.org/). Als consument kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.